Programma: Erik Geurts over integratie WordPress en OpenX

erik-geurtsIn het middagprogramma zal Erik Geurts een sessie doen over WordPress en de integratie met OpenX. Hieronder zijn verhaal.

Erik Geurt zal een zeer praktisch voorbeeld laten zien van de integratie tussen WordPress en OpenX. OpenX is een zogenaamde ad server. Meer informatie over OpenX is te vinden op zijn blog op www.erikgeurts.nl/blog/wat-is-openx/. OpenX is gratis open source software, net als WordPress, te downloaden op www.openx.org.

Op (grotere) websites met een diversiteit aan onderwerpen kan het interessant zijn om adverteerders in staat te stellen om alleen te adverteren bij de onderwerpen die passen bij hun product of dienst. Door bij elke blog-post de category in te vullen is dit mogelijk. In zijn presentatie zal Erik laten zien hoe de categories van de posts kunnen worden doorgegeven naar de ad server, en hoe vervolgens in de ad server de advertenties kunnen worden voorzien van de benodigde ‘targeting’ om ervoor te zorgen dat ze alleen bij de juiste onderwerpen worden vertoond.

Door adverteerders op deze manier te helpen om alleen te adverteren bij relevante blog-posts zijn er meerdere voordelen:

  • de adverteerder kan gerichter adverteren, en de advertentiebestedingen komen dus beter tot hun recht, met een hogere return on investment
  • tegelijkertijd is het voor de uitgever makkelijker om de advertentieruimte te verkopen
  • bezoekers van de site zien veel relevantere advertenties

Erik Geurts is een van de meest ervaren onafhankelijke OpenX consultants ter
wereld. Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben bij enkele grote IT en consultancybedrijven is hij een paar jaar geleden als zelfstandige verder gegaan en heeft hij zich verder gespecialiseerd in online marketing en online advertising. De open source community filosofie van OpenX (die zeer vergelijkbaar is met WordPress) is hij in staat om een bloeiende adviespraktijk op te bouwen. Hij werkt voor klanten in Nederland, maar ook in de rest van Europa, de VS, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

Niveau presentatie: WordPress beginner met een beetje ervaring in het aanpassen van themes (of belangstelling om dit te leren)

English:

Erik Geurts will demonstrate how to integrate WordPress with OpenX. OpenX is an ad server. More information can be found on his blog at http://www.erikgeurts.com/blog/what-is-openx/ . OpenX is free open source software and can be downloaded from www.openx.org

For (large) web sites with a diverse range of subjects, it can be interesting to allow advertisers to show their ads next to subjects that match their products or services. By entering the category for each blog post, this can be achieved with great ease. In his presentation, Erik will demonstratie how post categories can be passed on to the ad server, and how the ads can be targeted to make sure they’re only displayed next to the
correct subjects.

Helping advertisers to advertise only next to relevant blog posts has a number of advantages:

  • advertisers kan target their ads, which means their ad spendings have a higher return on investment
  • publishers will find that it is easier to sell targeted advertising
  • site visitors will see ads that are more relevant to the articles

Erik Geurts is one of the most experienced independent OpenX consultants world wide. After working at a number of large IT and consulting firms for over 15 years, he started his own business a few years ago. He has specialized in online marketing and online advertising. The open source community philosophy of OpenX (which is very much like that of WordPress) has enabled him to build a florishing consulting practice. He works for clients on almost all continents.

Level: beginning WordPress user with some experience adapting themes (or willingness to learn)

This entry was posted in spreker and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Programma: Erik Geurts over integratie WordPress en OpenX

  1. Pingback: Weblog van Erik Geurts - Internet Business Consultant

  2. Pingback: Erik Geurts Weblog